65044 г. Одесса
пр. Гагарина, 6
тел.: 776-20-97,
776-11-21


укр   рус
 

До уваги батьків,

які будуть вступати до школи у 2018 році

 Статус школи та порядок прийому дітей до  1- 11 класів на 2018-2019 навчальний рік будуть змінені. Інформація про зміни буде негайно розмішена на сайті школи після прийняття рішення засновником (Одеською міською радою).

З повагою, директор школи.

РОЗГЛЯД ДОКУМЕНТІВ ТА  КОНКУРСНЕ ВИПРОБУВАННЯ

ДІТЕЙ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ

ДО 6-11 КЛАСІВ

 ОДЕСЬКОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ

ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ №2 I-III СТУПЕНІВ

З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ ДЛЯ НАВЧАННЯ  

У 2017-2018НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

 буде проводитись директором

12 ЧЕРВНЯ 2017 РОКУ

О 09-30 ГОДИНІ

  

У 2-5 КЛАСИ НАБОРУ НЕМАЄ

 

 

 

ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ДІТЕЙ ДО 1-Х  КЛАСІВ  ОДЕСЬКОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ  ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ №2 I-III СТУПЕНІВ  З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

1.  Засідання комісії департаменту освіти та науки Одеської міської ради по розгляду документів:  

25 травня 2017 року

26 травня 2017 року

З 14-00 до 18-00 години

(приходять батьки з документами без дітей)

2.    Засідання педагогічної комісії  - співбесіда з дитиною  у присутності батьків: 

 08 червня 2017 року

09 червня 2017 року

10 червня  2017 року

0 09-00, 10-00, 11-00, 12-00 годині

 

Довідки по телефону  776-20-97 

 

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПРИЙОМУ  У ШКОЛУ-ІНТЕРНАТ №2

 

ОБОВ’ЯЗКОВО:

 

1.    Заява батьків або осіб, які їх замінюють.

2.    Копiя свiдоцтва про народження дитини.

3.    Довiдка з мiсця роботи батькiв про доходи за січень-червень  201 року (помiсячно) (на засідання комісії – з січня по квітень 2017 року включно).

4.    Довiдка про склад сiм’ї.    

     5. Медичнi документи:

                   1. Медична карта (Ф-026/0) з:

- оглядом усiх спецiалiстiв

-  даними про результати аналізів (загальний аналіз крові та сечі, аналіз кала на яйця глистів, зшкребок на ентеробіоз)

- формою 63 (карта щеплень)

2. Довідка дитячого психіатра

(пров.І Розумовський,4, трол.№8, маршрутка №208, зуп. «Сєрова»)

 

ПРИ НАЯВНОСТІ:

 

     1. Копiя свiдоцтва про розлучення батьків та довідка про наявність або відсутність аліментів.

     2.Копiя свiдоцтва про смерть одного з батькiв.

     3. Довiдка з райвiддiлу працi та соцiального захисту про всі види матеріальної допомоги:

     - статус одинокої матерi, батька;

     - отримання допомоги як малозабезпечена сiмя;

     - отримання допомоги батьками-iнвалiдами;

     - отримання допомоги по втратi годувальника

     - отримання допомоги при народженні дитини

     - тощо

     4. Рішення про позбавлення батьківських прав.

     5. Розпорядження про встановлення опiки над дитиною.

     6. Копiя свiдоцтва (або довiдка) про багатодiтну сiм’ю.

     7. Копiя свiдоцтва про статус постраждалого вiд аварiї на Чорнобильськiй АЕС.

 

 

 П Р А В И Л А

конкурсного приймання учнів

до Одеської спеціалізованої школи-інтернату №2 I-III ступенів 

з поглибленим вивченням англійської мови Одеської міської ради Одеської області

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.Приймання дітей до Одеської спеціалізованої школи-інтернату №2 I-III ступенів з поглибленим вивченням англійської мови Одеської міської ради Одеської області здійснюється на конкурсній основі.

2.До участі в конкурсі допускаються діти незалежно від місця проживання в м.Одесі.

3.Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

4.Дані правила розроблені відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України 19.06.2003 року №389 та зареєстрованої Мінюстом України 04.07.2003 року №547/7868 Положення про загальноосвітній навчальний заклад та на підставі Статуту Одеської спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату №2 I-III ступенів з поглибленим вивченням англійської мови.

 

II. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНКУРСУ

 

1.Правила конкурсного приймання учнів до 1-го класу оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку.  Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщуються на спеціальній дошці оголошень у приміщенні школи-інтернату №2 та на веб-сайті школи.

2.Для проведення конкурсних випробувань в школі-інтернаті №2 створюється педагогічна комісія, склад якої затверджується наказом директора школи-інтернату №2 за погодженням з радою школи. До складу педагогічної комісії залучається практичний психолог. Головою педагогічної комісії є директор школи або його заступник.

3.До участі в конкурсі допускаються діти на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, що подається на ім’я директора школи-інтернату №2, та документів відповідно до Переліку (перелік документів додається).

4.Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводяться щорічно у червні. За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання у серпні. Зарахування учнів до школи відбувається за тиждень до початку навчального року.

5.Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основний. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 25 учнів. 

6.При проведенні додаткового конкурсного приймання проводяться випробування із загальноосвітніх предметів (українська мова, англійська мова).

7.Для проведення випробувань із загальноосвітніх предметів створюється предметна комісія, її склад затверджується наказом директора школи-інтернату №2

8.При однакових результатах співбесіди у 1 клас, випробувань у 2-11 класи перевага віддається дітям-сиротам та позбавленим батьківського піклування, що знаходяться під опікою, дітям                         з багатодітних та малозабезпечених сімей тощо.

 

III. ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

 

1.Конкурсне приймання дітей, які вступають до 1-го класу спеціалізованої школи-інтернату №2 проводиться  у терміни, визначені школою-інтернатом №2 у формі співбесіди з дитиною в присутності її батьків або осіб, які їх замінюють.

2.Співбесіда з дитиною, яка вступає до 1-го класу спеціалізованої школи-інтернату №2,  включає виконання спеціальних діагностичних завдань для перевірки рівня загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання та здатності до поглибленого вивчення англійської мови.

3.Завдання для співбесіди розробляються на основі матеріалів, запропонованих центрами практичної психології і соціальної роботи (психологічними службами) та затверджуються директором школи за погодженням з департаментом освіти та науки Одеської міської ради. Не допускається перевірка знань та умінь дитини понад обсяги державних вимог навчально-виховних програм дошкільного навчального закладу.

4.Чисельність педагогічної комісії для співбесіди з дитиною, яка вступає до 1 класу спеціалізованої школи-інтернату №2, не може перевищувати трьох осіб, включаючи практичного психолога. Співбесіда не повинна тривати більше ніж 30 хвилин.

5.Конкурсне випробування для учнів, які вступають до інших класів спеціалізованої школи-інтернату №2, проводяться за умови наявності вільних місць. Адміністрація школи-інтернату №2 самостійно визначає умови і порядок проведення конкурсного приймання таких учнів.

6.Конкурсне випробування для учнів, які вступають до 2-11 класів проводиться з української мови (диктант) і англійської мови (співбесіда):

6.1.Тексти диктантів, варіанти співбесід для конкурсних випробувань, зміст яких має відповідати навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу, розробляються методичними комісіями вчителів української і англійської мови та затверджуються директором школи-інтернату №2 за погодженням з департаментом освіти та науки Одеської міської ради. Можливе часткове використання творчих завдань.

6.2.Конкурсні завдання зберігаються у директора школи в запечатаному конверті, який відкривається  в день випробування головою педагогічної комісії у присутності її членів та вступників.

6.3.Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань, що відбуваються у різні дні.

6.4.Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом школи-інтернату №2, передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи. Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою предметної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою предметної комісії після виставлення балів.

6.5.Для проведення усного випробування з англійської мови вступникам видається папір зі штампом школи-інтернату №2 для підготовки до відповіді (складання тез, плану відповіді).

6.6.Тривалість випробування з української мови (диктант) : для учнів 2-4 класів – 35 хвилин, для учнів 5-11 класів – 40 хвилин, співбесіда з англійської мови триває: для учнів 2-4 класів – до 40 хвилин, для учнів 5-11 класів – до 45 хвилин.

6.7.Письмові роботи учасників конкурсу зберігаються в школі-інтернаті №2 протягом року.

6.8.Результати конкурсних випробувань (у тому числі співбесіди) оформляються у вигляді протоколів, які зберігаються у тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

6.9.Результати усного випробування оголошуються в той самий день, письмового – не пізніше ніж через три дні після його проведення.

6.10.Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, призери та учасники ІІІ-ІУ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники ІІ та ІІІ етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.

6.11.Учні-випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, звільняються від одного випробування (на вибір вступника) з виставленням до протоколу максимальної кількості балів.

6.12.З категоріями учнів, зазначеними в пунктах 6.10, 6.11, допускається проведення тільки одного випробування-співбесіди. Якщо за результатами співбесіди учень не підтверджує своїх попередніх досягнень, він бере участь у конкурсних випробуваннях на загальних умовах.

7.Діти, які хворіли під час проведення конкурсу зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, термін проведення яких визначає директор школи-інтернату №2.

8.Діти, які не з’явились на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

 

IV. ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ

 

1.Діти (учні, вихованці), які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до школи-інтернату №2 наказом директора на підставі рішення педагогічної комісії. Зарахування дітей (учнів, вихованців) проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

2.Діти, які згідно з рейтингом та встановленими пільгами пройшли співбесіду, зараховуються до спеціалізованої школи-інтернату №2  наказом директора на підставі рішення педагогічної комісії, путівки департаменту освіти та науки Одеської міської ради і документів згідно Переліку.

3.Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням педагогічної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються школою за погодженням з департаментом освіти та науки Одеської міської ради. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляцій забороняється.

4.У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до департаменту освіти та науки Одеської міської ради, який створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

5.Діти, які не пройшли конкурсу для зарахування до 1-го класу спеціалізованої школи-інтернату №2, вступають до іншого загальноосвітнього навчального закладу.

6.Учні, які за підсумками конкурсу (2-11 класи) не зараховані до спеціалізованої школи-інтернату №2, продовжують навчання у закладі, де вони навчалися до участі у конкурсі.

7.Діти, які зараховані до спеціалізованої школи інтернату №2, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з навчального закладу.

 

 

Новости

2018-04-17

До уваги батьків!! Про оздоровлення дітей під час літніх канікул!!

Далі
2018-04-10

Великодні приготування

Далі
2018-04-10

Рейтинг класів

Далі
Баннер