65044 г. Одесса
пр. Гагарина, 6
тел.: 776-20-97,
776-11-21


укр   рус
 

В Одеській школі-інтернаті № 2 затверджений наступний режим роботи на  2016 - 2017 навчальний рiк:

       1.1. Одеська школа-iнтернат №2 працює в режимi п’ятиденного робочого тижня. З учнiв, якi залишаються на cуботу i недiлю, органiзовується група.

      1.2. Одеська школа-iнтернат №2 працює в режимi цiлодобового навчально-виховного процесу. Учнi, якi не ночують, знаходяться в школi до 19-00 години.

     1.3. Початок урокiв о 8-30. Тривалiсть уроку у 2-11 класах 40 хвилин, перерва 10 хвилин, а помiж 1 і 2 уроками – 15 хвилин, 2 i 3 уроками – 20 хвилин, 3 i 4 уроками - 15 хвилин, тривалість уроку 1 класах – 35 хвилин. На урок подаються 2 дзвінка з інтервалом 1 хвилина.

      2. Затвердити наступний режим дня школи-iнтернату №2:

     7-00 - пiдйом

     7-00-7-40 - ранкова гiмнастика, ранковий туалет, прибирання спальних i iгрових кiмнат

     7-40-8-10 - снiданок

     8-10-8-25 - пiдготовка до урокiв

     8-25-8-30 – ранкова зарядка

     8-30-14-00 – уроки

     Після 1 уроку 09-10-09-25 0 другий сніданок для 1-3 класів

     Пiсля 2 уроку 10-05-10-25 - другий снiданок 4-7 кл.

     Пiсля 3 уроку 11-05-11-20 - другий снiданок 8-11 кл.

     13-00-15-30 - обiд

  13-30-16-00 - робота гурткiв, секцiй, позакласна робота, прибирання примiщень, шкiльного подвiр"я, прогулянка на свiжому повiтрi

    16-00 - полуденок 1-4 кл.

    16-00-18-30 - самопiдготовка

    18-30-19-00 - прибирання примiщень

    18-30-19-00 - вечеря

    19-00-20-30 - позакласна робота, заняття за iнтересами

    20-30-21-00 - пiдготовка до сну

    21-00 - вiдбiй  для учнiв 1-5 класiв

    22-00 - вiдбiй для учнiв 6-11 класiв

 

     3. Затвердити наступний режим роботи для учнiв 1-х класів:

     7-00 – пiдйом

     7-00 -7-40 – ранкова гімнастика. Ранковий туалет, прибирання ліжка

     7-40-8-10 - снiданок

     8-10-8-25 - пiдготовка до навчального дня

     8-25-8-30 – ранкова зарядка

     8-30- 11-55 - уроки

     12-00-13-00 - обiд

     13-00-14-00 – прогулянка на свіжому повітрі

     14-00-16-00 - вихована та гурткова робота

     16-00-16-30 - полуденик 

     16-30-17-30 - iндивiдуальна робота учнiв

     17-30-18-30 – прогулянка на свіжому повітрі

     18-30-19-00 - вечеря

     19-00-21-00 – заняття за інтересами, iгри, читання т.i.

     21-00- вiдбiй

3.Всi шкiльнi заходи в Одеській  школi-iнтернатi №2 закiнчуються для учнiв 1-5 класiв не пiзднiше 19-00 години, для учнiв 6-11 класiв - 20-00 години.

4.Учнi Одеської школи-iнтернату №2 залучаються до самообслуговування та iнших видiв суспiльної дiяльностi, беруть участь у суспiльно-кориснiй i продуктивнiй працi з урахуванням вiкових особливостей, норм i вимог гiгiєни працi, з додержанням i виконанням правил технiки безпеки.

5.Навчальнi екскурсiї, туристичнi походи проводяться пiд керiвництвом вихователя, вчителя за наказом директора школи, відповідно до рекомендацій МОН України, вихід классу або групи учнів за межі школи без наказу заборонено.

6.Вчителi працюють згiдно розкладу урокiв, вихователi - графiку роботи.

7.Всi працiвники школи проходять медичний огляд згiдно графiку i наказу Мiнiстерства охорони здоров’я України №246 вiд 21.05.2007 року.

8.Чергування вчителiв i вихователiв забезпечується за графiком чергування класiв по школi i по їдальнi, на протязi тижня по коридорах школи i спального корпусу.

9.На другий сніданок учнів супроводжують вчителі 5-7 класів після другого уроку і 8-11 класів – після третього уроку.

10.Вчителі школи залучаються до чергування у вестибюлі ІІ корпусу школи            з 13-00 до 18-00 години, вихователі залучаються до чергування з 08-00 до 13-00 години.

11.Вихователі забезпечують проведення самопідготовки відповідно ДСанПін 5.5.2.008-01 для кожного классу і час не повинен перевищувати для 2 класу – 45 хв., 3 – 1 годину 10 хв., 4 – 1 годину 30 хв., для 5-6 – 2,5 години, для 7-9 – 3 години, для 10-11 – 4 години на день.

12.Навчальнi заняття органiзовуються за семестровою системою:

     I семестр - з 01 вересня по 23 грудня 2016 року

     П семестр - з 16 сiчня по 26 травня 2017 року

Протягом навчального року для учнiв проводяться канiкули:

     Осiннi - з 24 жовтня по 31 жовтня 2016 року

     Зимовi - з 26 грудня по 15 сiчня 2017 року

     Весняні - з 27 березня по 02 квітня 2017 року

     2016/2017  навчальний рiк починається 01 вересня як всенародне свято "День знань" i закiнчується не пізніше 26 травня 2017 року.

   14.  В кiнцi кожного семестру виставляється семестрова оцiнка досягнень учнiв у навчаннi за дiючою 12-бальною системою оцiнювання навчальних досягнень учнiв.

    Навчальні досягнення учнів 1 класу оцінюються вербально. Оцінювання навчальних досягнень в другому класі - за 12-бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів з другого семестру.

    15. Навчальна практика є обов’язковою для учнiв 1-4, 5-8 i 10 класiв (проводиться протягом навчального року).  

   16. Державна підсумкова атестація проводиться для випускників початкової, основної і старшої школи відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН України від 18.02.2008 року №94, зареєстврованого в Мінюсті України 27.02.2008 року №151/14842, у новій редакції, що затверджено наказом МОН України від 21.12.2009 року №1151 зі змінами, внесеними наказом МОН України від 23.11.2010 року №1116, зареєстврованого в Мінюсті України 09.12.2010 року №1237/18532, листа МОН України №1/9-349 від 20.05.2013 року «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру  2013-2014 навчального року».

У 4-х класах державна підсумкова атестація орієнтовно проводиться з 11 по 20 травня, у 9-х класах – з 30 травня по 07 червня, в 11-х класах – з 18 по 25 травня.

  

 

Новости

2017-09-18

До уваги учнів та батьків!

Далі
2017-08-22

РОЗГЛЯД ДОКУМЕНТІВ ТА ДОПУСК ДО КОНКУРСНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДІТЕЙ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ ДО 6-10 КЛАСІВ ОДЕСЬКОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ №2 У 2017-2018 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ, БУДЕ ПРОВОДИТИСЬ 28 СЕРПНЯ 2017 РОКУ О 09-00 ГОДИНІ.

Далі
2017-08-22

Списки учнів 1-х класів. Батьківські збори 28 серпня 2017 року о 17.00.

Далі
Баннер